Thứ bảy, 14/10/2017 - 06:49

Thôi việc trước khi sinh con vẫn được trợ cấp thai sản

Bà Trần Thị Kim Oanh (tỉnh Quảng Ninh) đóng BHXH được 3 năm 2 tháng, Công ty bà đang làm việc ngừng hoạt động, trong khi bà đang mang thai 6 tháng. Bà Oanh hỏi, bà có được hưởng chế độ trợ cấp thai sản không?

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản trong thời... Công ty cũ nợ tiền BHXH, hưởng chế độ thai... Đóng BHXH tự nguyện có được chế độ thai sản? Nghỉ thai sản có được tính là thời gian đóng...

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản: Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản… Người lao động đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Do bà Oanh chưa rõ thời điểm sinh con nên BHXH tỉnh Quảng Ninh không thể trả lời chi tiết hơn. Đề nghị bà nghiên cứu quy định nêu trên, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì liên hệ với Bảo hiểm xã hội TP. Cẩm Phả để được hướng dẫn lập hồ sơ để giải quyết hưởng BHXH theo quy định.

Theo Chinhphu.vn