Thứ bảy, 29/08/2015 - 08:31

Thời hạn hợp đồng với người lao động cao tuổi

Ông Trần Long (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Khi có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi (không thuộc đối tượng hưởng lương hưu) thì người sử dụng lao động có được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Long như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Bộ luật Lao động, Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên thì khi có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi thì người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 và Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên.

Theo Chinhphu.vn