Thứ tư, 01/02/2017 - 08:14

Thời điểm và tỷ lệ tính lương hưu

Xin hỏi trường hợp sau: Chị A sinh năm 1963, đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được 27 năm và năm 2017 chị A ngưng đóng BHXH thất nghiệp. Vậy, nếu chị A đến tuổi hưu (2018) thì giải quyết chế độ theo thời điểm nào? Thời điểm chị ngưng đóng BHXH là năm 2016 hay năm đến tuổi hưu là 2018? Theo như tôi được biết, từ 1/1/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu của nữ từ năm thứ 16 trở đi là 2%/1 năm (thời điểm trước đó là 3%/năm).

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, quy định thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 01 tháng 01 của năm liền kế sau năm sinh của người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp chị A chỉ có sinh năm 1963 (không có tháng sinh) thời điểm hưởng lương là ngày 01 tháng 01 năm 2019. Tại Điểm b khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, quy định lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2018 trở đi là 15 năm đầu được tính 45% và sau đó cứ thêm một năm được tính thêm 2% mức tối đa 75%.

Theo Chinhphu.vn