Đủ tuổi nghỉ hưu, có được kéo dài hợp đồng lao động?

Bà Thu Hương (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại công ty liên doanh theo hợp đồng không xác định thời hạn. Bà đóng BHXH được 15,5 năm và hiện đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bà Hương muốn tiếp tục làm việc để đủ 20 năm đóng BHXH và công ty vẫn có nhu cầu cho vị trí công việc bà đang đảm nhận.

Thẩm quyền quyết định hợp đồng lao động Thế nào là hợp đồng lao động không xác định... Điều chỉnh thời hạn hợp đồng lao động thế nào... Trường hợp được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao... Thời hạn hợp đồng với người lao động cao tuổi

Bà Hương đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp của bà thì người sử dụng lao động cần áp dụng quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động để tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng, hoặc giao kết hợp đồng mới cho tới khi người lao động đủ 20 năm đóng BHXH có đúng không? Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 167 Bộ luật Lao động, khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi (người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo Điều 187 Bộ luật Lao động) có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương II của Bộ luật này.

Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, khi tiếp tục lao động sau độ tuổi lao động tại Điều 187 Bộ luật Lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định pháp luật về lao động đối với người cao tuổi.

Hợp đồng với người lao động cao tuổi phải bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 166 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 167 Bộ luật Lao động.

Đối chiếu với nội dung câu hỏi của bà Thu Hương thì trường hợp của bà đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà người sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với người lao động cao tuổi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo Chinhphu.vn