Thanh Hóa chi gần 19 tỷ đồng hỗ trợ hơn 3.300 lao động thuộc diện dôi dư

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chi gần 19 tỷ đồng để hỗ trợ cho 3.337 cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã… thuộc diện dôi dư.

Ngày 26/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ đợt 2/2021 theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Thanh Hóa chi gần 19 tỷ đồng hỗ trợ hơn 3.300 lao động thuộc diện dôi dư - 1

Sở Nội vụ là một trong những cơ quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính pháp lý, chính xác của số liệu mà các ngành đã phối hợp thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Chính sách hỗ trợ đối với công chức là trưởng công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 1/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Trong đợt này, tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ là 3.337 người. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 18,7 tỷ đồng.

Các đối tượng được hỗ trợ đợt này ở các địa phương như: Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh.

Trong đó, cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi là 25 người; cán bộ, công chức thôi việc ngay là 10 người; người hoạt động không chuyên trách là 3.302 người.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính pháp lý, chính xác của số liệu (đối tượng thuộc diện hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ) mà các ngành đã phối hợp thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bố sung có mục tiêu kinh phí năm 2021 cho các địa phương và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.