Gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng:

Thái Bình yêu cầu sớm hoàn thành việc chốt danh sách nhóm chưa chi trả

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị sớm hoàn thành việc chốt danh sách nhóm đối tượng chưa chi trả. Trường hợp nào còn băn khoăn sẽ họp bàn để quyết định, xem xét việc hỗ trợ lần 2.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình, tính đến ngày 18/5, các huyện, thành phố đã chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho trên 52.000 người có công với cách mạng và thân nhân người, với tổng kinh phí trên 78,1 tỷ đồng.

Trong đó: 5 huyện và thành phố đã hoàn thành chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội; 5 huyện, thành phố đã chi trả xong hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số huyện còn lại đang chi trả và hoàn thiện thủ tục cấp kinh phí để xã chi trả.

Thái Bình yêu cầu sớm hoàn thành việc chốt danh sách nhóm chưa chi trả - 1

Tính đến ngày 18/5, các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình đã chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho trên 52 nghìn người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,1 tỷ đồng.

Hôm qua (19/5), tại cuộc họp nghe Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị các huyện chưa hoàn thành việc hỗ trợ nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đến ngày 20/5 phải hoàn thành chi trả.

Về nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Thái Bình cho biết đến nay đã có 26 doanh nghiệp gặp khó khăn thỏa thuận với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên, trong đó có 15 doanh nghiệp được BHXH tỉnh và các huyện, thành phố xác nhận vào danh sách đề nghị hỗ trợ đối với người lao động.

Với nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh, toàn tỉnh Thái Bình có trên 14.800 hộ kê khai thuế dưới 100 triệu đồng, trong đó có 4 huyện, thành phố đã tiến hành rà soát ở cấp xã được 45/260 xã, phường, thị trấn với 259 hộ đã được UBND xã thực hiện công khai theo quy định.

Với nhóm hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến nay Thái Bình có 131 lao động gửi hồ sơ đến UBND các xã, phường, thị trấn.

Nhóm hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm có khoảng 3.000 lao động của 29 xã thuộc 3 huyện, thành phố nộp hồ sơ.

Thái Bình yêu cầu sớm hoàn thành việc chốt danh sách nhóm chưa chi trả - 2

Đồng thời, có 5 huyện, thành phố đã hoàn thành chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội và 5 huyện, thành phố đã chi trả xong hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện các địa phương cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, như: Phát sinh khẩu nghèo trong thời gian được hưởng hỗ trợ; thời gian người lao động nghỉ ngắt quãng; người lao động không có hộ khẩu thường trú…

Về các nhóm chưa chi trả hỗ trợ, trên cơ sở Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các huyện, thành phố phải sớm hoàn thành việc chốt danh sách, những trường hợp nào đủ điều kiện tiến hành chi trả hỗ trợ.

Trường hợp nào còn băn khoăn thì sau ngày 30/5 sẽ họp bàn để quyết định, xem xét việc hỗ trợ lần 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở LĐTB&XH cần tổng hợp, lập danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 trình UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao Sở GD&ĐT chủ trì, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, lập danh sách cụ thể về các trường hợp giáo viên hợp đồng tại các trường.

Đức Văn