Tăng cường gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean

(Dân trí) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì với Ban thư ký ASEAN tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (SOCA) với vai trò là nước chủ tịch.

Tăng cường gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean - 1

Hội nghị do ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng SOCA Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các Trưởng SOCA các nước thành viên ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN, đoàn đại biểu các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Đoàn Việt Nam gồm đại diện Lãnh đạo cấp Cục, Vụ và các cán bộ đầu mối đến từ các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thuộc trụ cột Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội nghị, Trưởng SOCA Việt Nam - nhận định thời điểm năm 2020 có vai trò quan trọng đối với ASEAN, khi tất cả các cơ quan chuyên ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của giai đoạn trước và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo, hướng tới việc đạt được tầm nhìn ASEAN 2025.

Tăng cường gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean - 2

Dự kiến trong năm 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy thảo luận và hướng tới các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Lao động và Phát triển nguồn nhân lực; Phúc lợi xã hội và Phát triển; Y tế; Truyền thông và thông tin; Văn hóa ASEAN; Thanh niên; Môi trường và biến đổi khí hậu; và Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN.

“Đây cũng là một năm đặc biệt trong công tác văn hoá - xã hội khi tất cả các Quốc gia thành viên ASEAN đều đang ít nhiều chịu ảnh hưởng của đại dịch Corona virus (Covid-19). Không chỉ để lại những tác động tiêu cực đến sức khoẻ của người dân, dịch Covid-19 còn tác sâu rộng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế” - ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên chủ động và tích cực triển khai các hoạt động, sáng kiến để ứng phó với dịch bệnh, đúng với tinh thần và chủ đề của ASEAN 2020 “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Tăng cường gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean - 3

Ông Cường cho biết thêm, Việt Nam cũng hướng ưu tiên của mình vào việc tổ chức đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 161) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các hoạt động, lĩnh vực ưu tiên trong năm 2020. Dự kiến Báo cáo này sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020.

Ngoài ra, Hội nghị cũng lưu ý cần đẩy nhanh việc thảo luận với Timor-Leste về các nội dung chuyên ngành liên quan nhằm tìm hiểu về sự sẵn sàng, khả năng đáp ứng các kỳ vọng ASEAN của quốc gia này.

Đoàn Việt Nam đã có những trao đổi rõ hơn về những ưu tiên của mình trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 nói chung và trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận đối với các nước thành viên trong năm bản lề quan trọng của Cộng đồng.

Cuối cùng, Hội nghị đã thống nhất trình Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 thông qua 02 văn kiện, Tuyên bố để trình lên các Hội nghị Cấp cao ASEAN thông qua/ghi nhận, gồm có: Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay; Điều khoản tham chiếu của Hội đồng TVET ASEAN.

Được biết, Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (gọi tắt là SOCA) là cơ quan giúp việc của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN (gọi tắt là ASCC), được tổ chức 02 lần/năm ngay trước các Hội nghị ASCC nhằm chuẩn bị để báo cáo lên Hội nghị ASCC các nội dung và các văn kiện liên quan của Cộng đồng.

Những trọng tâm này phù hợp với chủ đề của là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” cũng như 5 ưu tiên, bao gồm: Hòa bình, an ninh và ổn định; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả của bộ máy ASEAN.

Hoàng Mạnh - Phúc Thanh