Quảng Trị: Thưởng Tết dương lịch cao nhất 5 triệu đồng

(Dân trí) - Qua khảo sát, mức thưởng Tết dương lịch năm 2021 cho người lao động tại Quảng Trị, cao nhất là 5 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 94 triệu đồng/người.

Ngày 29/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tháng 12/2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Theo kết quả khảo sát từ 136 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2020 là 133 triệu đồng/tháng tại một chi nhánh của Công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Trị: Thưởng Tết dương lịch cao nhất 5 triệu đồng - 1

Năm 2020, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai.

Mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 7,36 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 560 ngàn đồng so với năm 2019). Không có doanh nghiệp nợ lương của người lao động.

Mức thưởng Tết dương lịch năm 2021 cho người lao động, trong 60 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, dự kiến cao nhất là 5 triệu đồng/người tại một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Tết dương lịch năm 2020 cao nhất là 21,8 triệu đồng). Như vậy, thưởng Tết dương lịch năm nay giảm mạnh so với năm 2020.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 cho người lao động, trong 50 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, dự kiến cao nhất là 94 triệu đồng/người, tại một chi nhánh của Công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh. Mức thưởng Tết âm lịch bình quân trong 50 doanh nghiệp là 7,2 triệu đồng/người (cao hơn 600 ngàn đồng so với Tết Nguyên đán 2020).

Theo quy định, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc. 

Năm 2020 xảy ra dịch bệnh Covid-19 cũng như các đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp tại Quảng Trị rơi vào hoạt động cầm chừng, hoặc cắt giảm lao động, thu nhập của công nhân viên, người lao động nhiều doanh nghiệp bị giảm đáng kể. 

Thông qua việc khảo sát tiền lương, tiền thưởng, Sở LĐ-TB&XH đã đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và các hợp tác xã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, phòng ngừa tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đang được quan tâm