Quảng Nam chi trả các chế độ tại nhà trong thời gian chống dịch Covid-19

Dân trí

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, ngày 3/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 2 tháng (tháng 8-9/2020); thời điểm chi trả từ ngày 10/8 đến ngày 25/9.

Cụ thể, đối với các huyện, thị xã, thành phố Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội.

Quảng Nam chi trả các chế độ tại nhà trong thời gian chống dịch Covid-19 - 1

Thay vì đến UBND các xã, phường nhận các chế độ như trước đây; nay để phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam yêu cầu cán bộ đến tận nhà chi trả cho các đối tượng thụ hưởng nhưng bảo đảm công tác phòng chống dịch

Đối với các huyện, thành phố còn lại tổ chức chi trả theo hai hình thức: Chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; chi trả tại nhà trong trường hợp Chính phủ và UBND tỉnh công bố cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Giao Bưu điện tỉnh xây dựng phương án cụ thể, làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất triển khai thực hiện chi trả theo hình thức nêu trên đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Trong quá trình chi trả tận nhà, Bưu điện tỉnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Nhân viên chi trả phải đảm bảo không liên quan đến các yếu tố dịch tể; đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả; thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh thực hiện phương án chi trả tận nhà như đã nêu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, khối phố, tổ dân phố phối hợp tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện tỉnh đến tận nhà chi trả cho đối tượng; phổ biến rộng rãi để nhân dân biết về việc chi trả tận nhà để tránh việc tập trung đông người tại một địa điểm chi trả…

Công Bính