Chủ nhật, 04/08/2019 - 07:20

Phát hiện hơn 11.100 lao động bị đóng thiếu hoặc chưa được tham gia BHXH, BHYT

Dân trí

Thống kê tới hết tháng 7 của BHXH VN, toàn quốc có hơn 11.100 lao động bị đóng thiếu hoặc chưa được tham gia BHXH, BHYT, tương ứng với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng.

Qua công tác thanh kiểm tra việc cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), cơ quan BHXH ở các tỉnh thành cũng phát hiện 994 sổ ghi sai nội dung, 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động, 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH, 35 trường hợp có từ 02 thẻ BHYT trở lên, 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT.

Về quá trình chi chế độ BHXH, cơ quan BHXH các địa phương đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định;

Trong lĩnh vực BHYT, thông qua việc giám sát công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH VN đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Từ đầu năm tới nay, BHXH VN đã phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An với đoàn thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện thanh tra chuyên ngành tại Lào Cai, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Dương; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng);

BHXH VN đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

Từ đầu năm tới nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó: thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

P.M