Nửa đầu năm 2015: Doanh nghiệp tạo thêm 651.000 việc làm mới

(Dân trí) - Theo Tổng cục Thống kê, ước tính 6 tháng đầu năm 2015, cả nước có hơn 45,4 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm là hơn 651 ngàn người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, riêng trong tháng 6, cả nước có 9.351 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 63,1 ngàn tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 53,6%; số vốn đăng ký tăng 10%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 6 là 133 ngàn người, tăng 46,9% so với tháng trước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/6 tăng 6,6% so với cùng thời điểm năm trước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 8,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 7,9%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7%; lao động ngành sản xuất, phân phối điện ổn định ở mức cùng kỳ năm 2014.

Lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 1/6 so với cùng thời điểm năm trước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 61,7%; Vĩnh Phúc tăng 17,2%; Hải Dương tăng 13,5%; Quảng Nam tăng 11,4%; Bình Dương tăng 10,4%; Đà Nẵng tăng 4,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,4%; Hà Nội tăng 0,2%...

* Về cơ cấu lao động, khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2015 ước tính là 53,86 triệu người, tăng 147 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014.

Số lao động này gồm 27,75 triệu nam giới, chiếm 51,53%; lao động nữ 26,11 triệu người, chiếm 48,47%.

Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 16,81 triệu người, chiếm 31,2%; khu vực nông thôn là 37,05 triệu người, chiếm 68,8%.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên là 47,79 triệu người, không biến động nhiều so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm lao động nam 25,64 triệu người, chiếm 53,65%; lao động nữ 22,15 triệu người, chiếm 46,35%.

Lực lượng lao động trong độ tuổi của khu vực thành thị là 15,45 triệu người, chiếm 32,34%; khu vực nông thôn là 32,34 triệu người, chiếm 67,66%.

* Về tình hình thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm nay ước tính là 2,44%, trong đó khu vực thành thị là 3,35%; khu vực nông thôn là 2,00%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý II/2015 ước tính là 2,45%, trong đó khu vực thành thị là 3,27%; khu vực nông thôn là 2,06%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15 - 24 tuổi) 6 tháng đầu năm ước tính là 6,71%, trong đó khu vực thành thị là 11,04%; khu vực nông thôn là 5,15%. Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên quý II/2015 ước tính là 6,82%, trong đó khu vực thành thị là 11,12%; khu vực nông thôn là 5,3%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 25 tuổi trở lên trong 6 tháng đầu năm là 1,38%, trong đó khu vực thành thị là 1,89%; khu vực nông thôn là 1,13%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2015 ước tính là 2,52%, trong đó khu vực thành thị là 1,29%; khu vực nông thôn là 3,11%.

Hoàng Mạnh