Nhật Bản thống kê sai số nhân viên khuyết tật

Nhiều bộ ngành ở Nhật Bản đang bị nghi ngờ cố tình thống kê sai về con số nhân viên khuyết tật để đạt đủ chỉ tiêu.

Nhật Bản thống kê sai số nhân viên khuyết tật - 1

Một tờ báo Nhật Bản điều tra cho biết, tỷ lệ người khuyết tật được tuyển dụng đạt tỉ lệ 2,5% là sai, con số thực tế chỉ bằng 1/2 số đó.

Hiệp hội Quyền lợi người khuyết tật Nhật Bản đang kêu gọi chính phủ xác nhận chính thức bê bối này và khắc phục ngay lập tức nếu có sai phạm.

Từ năm 1976, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu tuyển dụng 2,3% số nhân viên là người khuyết tật. Động thái này nhằm tạo công ăn việc làm và bài trừ sự phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Theo VTV.VN

Đang được quan tâm