Nhập ngũ sau tốt nghiệp, trả nợ vay tín dụng HSSV thế nào?

Khi học đại học, sinh viên Chế Đình Thân có vay vốn từ Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Tháng 6/2014, sinh viên Thân tốt nghiệp, chưa có việc làm thì nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Sinh viên Thân hỏi, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được gia hạn khoản vay không, nếu được gia hạn thì lãi suất như thế nào?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trả lời thắc mắc của sinh viên Thân như sau:

Theo quy định tại Mục 2 Văn bản số 1964/NHCS-TDSV ngày 16/7/2009 của NHCSXH về hướng dẫn một số nội dung bổ sung và chấn chỉnh cho vay học sinh, sinh viên năm 2009 - 2010, đối với học sinh, sinh viên đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự nếu còn dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH thì số dự nợ đó được kéo dài thời gian trả nợ và miễn lãi vay tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ của học sinh, sinh viên đó, nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên nhập ngũ.

Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ thời gian ghi trên Lệnh gọi nhập ngũ đến ngày kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (là ngày tháng có hiệu lực của các Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ).

Để được hưởng chính sách đối với học sinh, sinh viên đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự, khách hàng vay vốn cần gửi cho NHCSXH nơi cho vay các giấy tờ sau:

- Khi học sinh, sinh viên nhập ngũ, người vay phải gửi đến NHCSXH nơi cho vay bản sao Lệnh gọi nhập ngũ (có công chứng).

- Sau khi học sinh, sinh viên kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, người vay gửi ngay cho NHCSXH nơi cho vay bản sao có công chứng về giấy tờ chứng minh học sinh, sinh viên đã có thời gian phục vụ tại ngũ, cụ thể:

Trường hợp xuất ngũ, người vay gửi cho NHCSXH nơi cho vay Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ. Căn cứ vào ngày nhập ngũ ghi trên Lệnh gọi nhập ngũ và ngày có hiệu lực của Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ, NHCSXH nơi cho vay xác định thời gian phục vụ tại ngũ.

Trường hợp được tuyển dụng làm việc trong Bộ Quốc phòng hoặc chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp thì người vay gửi NHCSXH nơi cho vay Quyết định về việc tuyển dụng công nhân, viên chức quốc phòng hoặc Quyết định về việc chuyển chế độ từ Hạ sĩ quan - binh sĩ sang chế độ Quân nhân chuyên nghiệp.

Trường hợp này, người vay phải trả nợ, trả lãi ngân hàng tính từ thời điểm được tuyển dụng làm việc trong Bộ Quốc phòng hoặc được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

Đối với những học sinh, sinh viên đã được kéo dài thời hạn trả nợ do đi nghĩa vụ quân sự, nếu trả nợ trước hạn được thực hiện giảm lãi tiền vay theo quy định hiện hành.

Với trường hợp sinh viên Chế Đình Thân, NHCSXH huyện Hoài Nhơn, thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã xác minh thực tế. Theo đó, ngày 19/5/2011, ông Chế Thật, bố sinh viên Thân, có vay vốn chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên với tổng số tiền vay là 32 triệu đồng.

Đến tháng 6/2014, sinh viên Thân tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm mà nhận được lệnh gọi nhập ngũ, nhưng thực tế sinh viên Thân chưa đi nhập ngũ, do đó không được hưởng chính sách đối với học sinh, sinh viên đã vay vốn, sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự.

Theo Chinhphu.vn
Tin liên quan
Đang được quan tâm