Thứ ba, 19/08/2014 - 06:02

Cán bộ xã chức danh nào được tính hưởng BHXH?

Ngày 8/10/1993, ông Nguyễn Văn Hạng (vanhang35@...) được tuyển dụng làm cán bộ Phường đội, giữ chức vụ Phường đội phó phường Trần Phú. Từ tháng 6/1995 đến tháng 1/1999 ông Hạng làm cán bộ Thống kê Văn phòng UBND phường, có đóng BHXH.


Ông Hạng muốn được biết, ông có được tính đóng BHXH thời gian làm việc từ tháng 10/1993 đến ngày 31/12/1998 không?

Tháng 6/2004 ông Hạng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trần Phú, hưởng lương chức danh bậc 2 là 2,45. Năm 2009 ông tốt nghiệp đại học. Vậy, việc chuyển xếp lương của ông Hạng theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP được quy định như thế nào?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Hạng như sau:

Theo diễn biến quá trình công tác ông Hạng kê khai thì thời gian công tác từ ngày 8/10/1993 đến ngày 31/12/1998 làm cán bộ Phường đội, giữ chức vụ Phường đội phó, nếu hồ sơ gốc thể hiện ông có tên trong danh sách cán bộ xã thuộc định biên do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ thay đổi chức danh công tác tại xã và ông công tác liên tục từ tháng 10/1993 đến 31/12/1998, trong đó thời gian từ tháng 1/1998 đến 31/12/1998 ông đã đóng BHXH thì thời gian này được tính hưởng BHXH.

Việc chuyển xếp lương đối với ông năm 2009 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện được hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Đề nghị ông căn cứ vào hồ sơ cá nhân và đối chiếu với quy định tại văn bản nêu trên để xác định việc xếp lương hoặc liên hệ với UBND cấp huyện nơi cư trú để được trả lời cụ thể.

Theo Chinhphu.vn