1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người bị tai biến có được trợ cấp BHXH một lần?

Bố của ông Huỳnh Tài (Khánh Hòa) năm nay 49 tuổi, làm việc trong ngành Giáo dục, đã đóng BHXH 31 năm. Ông Tài đề nghị cơ quan giải đáp, trường hợp bố của ông bị bệnh tai biến thì có thể xin nghỉ hưu trước tuổi và hưởng trợ cấp 1 lần không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và bảo đảm điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

nghi huu

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành".

Đối chiếu quy định nêu trên, bố của ông năm nay 49 tuổi thì chưa đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu trước tuổi.

Điểm c, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần như sau: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS; các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.

Đối chiếu quy định nêu trên, nếu bố của ông có hồ sơ thể hiện bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như trên và có đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần thì được giải quyết hưởng BHXH 1 lần.

Theo Chinhphu.vn