Nghỉ việc có được hưởng trợ cấp một lần không?

Công ty TNHH EF Education Firt Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) hỏi: Người lao động quy định tại khoản 1 (a, b, c) Điều 2 của Luật số 58/2014/QH13 mà có yêu cầu thì có được hưởng BHXH một lần sau khi người lao động nghỉ việc đủ 12 tháng không?

Về vấn đề này, BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Luật BHXH số 58/2014/QH13 không có quy định hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cũng như nguyện vọng của người lao động, ngày 22/6/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016. Như vậy, người lao động sau một năm nghỉ việc theo quy định nêu trên nếu có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

Để đảm bảo quyền của người lao động về lâu dài, đề nghị Công ty tư vấn cho người lao động nên tích lũy thời gian tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu, đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Theo Chinhphu.vn

 

Tin liên quan
Đang được quan tâm