Thứ bảy, 02/09/2017 - 07:07

Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm?

Trong tháng 7/2017, Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (TP. Đà Nẵng) có một nhân viên làm việc từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 và bắt đầu nghỉ việc từ ngày 16/7/2017. Nhân viên này làm được 13 ngày, nghỉ 13 ngày, vậy trường hợp này có được Công ty đóng bảo hiểm trong tháng 7 không?

Trường hợp nào doanh nghiệp không phải đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 85, Khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc mà không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp trong tháng người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương 13 ngày làm việc thì cả người sử dụng lao động và người lao động vẫn phải đóng BHXH tháng đó.

Theo Chinhphu.vn