Mỗi năm, ngành du lịch cần 40.000 lao động

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), mỗi năm ngành du lịch cần thêm gần 40.000 lao động.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên chuyên ngành đào tạo ra trường mới chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Dù được đào tạo chính quy nhưng sinh viên được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp phải đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung (kỹ năng, ngoại ngữ) gây lãng phí rất lớn cho xã hội.

Mỗi năm, ngành du lịch cần 40.000 lao động - 1

Mỗi năm ngành du lịch cần 40.000 lao động

Hiện cả nước có hơn 190 cơ sở đào tạo du lịch và tham gia giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp du lịch ở trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, trong đó có 65 trường đại học có các khoa du lịch, 55 trường cao đẳng (10 trường cao đẳng chuyên đào tạo du lịch, 8 trường trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và 71 trường trung cấp.

Theo V.Linh/Người lao động

Tin liên quan
Đang được quan tâm