Thứ năm, 28/09/2017 - 08:46

Mất hồ sơ gốc, tính thời gian hưởng BHXH trong quân đội thế nào?

Tôi nhập ngũ tháng 2/1985, đóng quân tại Trường Sĩ quan Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Hóa học; xuất ngũ tháng 12/1987. Hiện tôi làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Sở, đóng BHXH từ tháng 1/2003 đến nay. Tôi bị mất hồ sơ gốc, quyết định xuất ngũ, lý lịch quân nhân, đã làm hồ sơ có giấy xác nhận của Trường Sĩ quan Phòng hóa về thời gian tham gia quân ngũ tại trường và cơ quan hiện tại của ông đã làm công văn đề nghị BHXH TP. Hà Nội cộng nối thời gian công tác trong quân đội.

uy nhiên, hồ sơ của tôi bị trả lại, cơ quan BHXH yêu cầu tôi phải nộp bản gốc xác định thời gian công tác trong quân đội. Vậy, để được cộng nối thời gian trong quân đội tôi phải làm các thủ tục gì?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.6, Khoản 1, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thành phần hồ sơ đối với đối tượng đề nghị tính bổ sung thời gian công tác trong quân đội để hưởng chế độ BHXH gồm “Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc”.

Trường hợp của ông bị mất hồ sơ gốc, không còn quyết định phục viên, xuất ngũ, đề nghị ông thực hiện theo quy định tại Khoản 11, Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ: “…không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước 1/1/1995 thì phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động giải trình rõ lý do bị mất, đồng thời, xác nhận quá trình công tác có đóng BHXH, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác có đóng BHXH, tính chất công việc, diễn biến tiền lương, chưa nhận trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp BHXH một lần; báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định”.

Theo Chinhphu.vn