1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng LĐLĐ VN:

Lùi thời điểm đóng 6 tháng kinh phí công đoàn do dịch Covid-19

(Dân trí) - Doanh nghiệp có từ 50 % lao động thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc trở lên phải tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng bởi Covid-19, được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Lùi thời điểm đóng 6 tháng kinh phí công đoàn do dịch Covid-19 - 1

Đây là chỉ đạo vừa được Tổng LĐLĐ VN gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; các công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng LĐLĐ VN đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020 đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với điều kiện: Doanh nghiệp có số lao động phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.

Công đoàn Việt Nam hiện có hơn 10 triệu đoàn viên. Trong mục tiêu đến năm 2023, Công đoàn Việt Nam dự kiến kết nạp 2 triệu đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên hơn 12 triệu người, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức công đoàn...

Trường hợp sau thời điểm này dịch Covid-19 nhưng tình hình khó khăn của doanh nghiệp chưa thuyên giảm, việc thời gian đóng kinh phí công đoàn sẽ được Tổng LĐLĐ VN đồng ý lùi đến ngày 31/12/2020.

Để thực hiện chủ trương trên, Tổng LĐLĐ VN giao Ban bhường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Tổng LĐLĐ VN cũng yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình vào ngày 10 hàng tháng.

Hoàng Mạnh