1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động hợp đồng làm việc dưới 12 tháng có được nghỉ phép?

Bà Nguyễn Thị Huyền làm kế toán cho một dự án xây dựng của công ty Hàn Quốc. Công ty bà ký hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng với người lao động.

Bà Huyền hỏi, trong khoảng thời gian 6 tháng đó, người lao động có được tính 6 ngày phép hưởng lương để nghỉ phép không?

Trường hợp bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng từ ngày 1/8/2020, thì đến ngày 1/9/2020 người lao động muốn nghỉ phép hưởng lương có được không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 111 và Khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020), người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường, có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động, thì được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động 12 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần.

Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Huyền ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng trong điều kiện bình thường, được nghỉ số ngày nghỉ hằng năm (nghỉ phép) tương ứng với thời gian làm việc. Cụ thể, số ngày nghỉ phép cho 6 tháng làm việc tính như sau: 12 ngày/12 tháng x 6 tháng = 6 ngày

Bà Huyền bắt đầu làm việc theo hợp đồng có thời hạn 6 tháng từ ngày 1/8/2020, đến ngày 1/9/2020 mà muốn nghỉ phép hưởng nguyên lương thì bà phải thỏa thuận với người sử dụng lao động và phải được người sử dụng lao động đồng ý về số ngày nghỉ, thời điểm nghỉ phép (do bà mới thực hiện hợp đồng được 1 tháng).

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với bạn đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.