Lào Cai hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho 13 công chức, viên chức nghỉ việc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của tỉnh Lào Cai.

Theo quyết định trên, đợt này, toàn tỉnh  Lào Cai có tổng số 13 cán bộ, công chức, viên chức được thụ hưởng tiền hỗ trợ nghỉ việc, trong đó huyện Bắc Hà có 1 giáo viên, huyện Bảo Yên có 1 giáo viên và 1 nhân viên trường học, huyện Bảo Thắng có 1 người là chủ tịch hội phụ nữ xã, huyện Bát Xát có 4 công chức cấp xã, thành phố Lào Cai có 1 người là chủ tịch hội phụ nữ xã, huyện Bảo Yên có 1 người là chủ tịch hội phụ nữ xã, huyện Văn Bàn có 1 người là chủ tịch hội phụ nữ xã, huyện Si Ma Cai có 2 công chức cấp xã.
Tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ được Chủ tịch UBND tỉnh phê  duyệt là hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện chế độ theo các Nghị định của Chính phủ  là hơn 340 triệu đồng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 1 lần từ nguồn ngân sách tỉnh là hơn 1,37 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở tài chính trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức trong danh sách kèm theo quyết định để chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.
                                           Phạm Ngọc Triển 
Đang được quan tâm