Lào Cai: Hỗ trợ tiền ăn cho người từ miền Nam về phải đi cách ly tập trung

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định hỗ trợ tiền ăn cho công dân trở về nhà từ vùng dịch các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19.

Lào Cai: Hỗ trợ tiền ăn cho người từ miền Nam về phải đi cách ly tập trung - 1

Thủ tục khai báo y tế đối với người dân từ tỉnh khác về Lào Cai.

Theo quyết định trên, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho công dân từ vùng dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10.

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày và nguồn kinh phí này do ngân sách các huyện, thị xã, thành phố chi trả cho người cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19.

Trường hợp vượt quá khả năng chi trả của ngân sách địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ xem xét đề nghị bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người từ các tỉnh phía Nam trở về cách ly y tế tập trung của UBND các huyện, thị xã, thành phố và cân đối nguồn ngân sách, báo cáo UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, từ ngày 5/10 tới nay, cả tỉnh có 856 người từ vùng dịch các tỉnh phía Nam trở về, trong đó  số người đã được lấy mẫu xét nghiệm 845 người.

Tổng số vắc xin đã nhận, tính đến 11/10, là 519.364 liều, tổng số mũi tiêm được là 457.317 mũi tiêm.

Đồng thời cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lào Cai đã rà soát, thông báo cho 1.345 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền hơn 7,38 tỷ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.