Làm tại khách sạn có được hỗ trợ khi nghỉ việc không lương?

Ông Nguyễn Mạnh Quyết làm việc tại một khách sạn ở thị xã Sa Pa (Lào Cai), đóng BHXH, BHTN đầy đủ. Do dịch bệnh, khách sạn cắt giảm nhân sự và ông đã bị nghỉ việc không lương từ ngày 1/6/2021.

Đồng thời dừng đóng BHXH. Ông Quyết không đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ nào đến thời điểm này.

Theo ông Quyết, như vậy không hợp lý: Trong khi những người vẫn được đi làm và có thu nhập lại được hưởng còn ông lại không được. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 4 Phần II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ: "Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người".

Theo quy định trên, nếu khách sạn nơi người lao động đang làm việc không bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 thì người lao động không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ.

Điểm b Mục 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người".

Nghị quyết này đã bổ sung nhiều đối tượng được hỗ trợ và đồng thời giảm các điều kiện để có thêm nhiều người lao động và người sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP. Khi có Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tin liên quan