1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ký hợp đồng lao động xong, có được giữ?

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Ký hợp đồng lao động xong, có được giữ? - 1

Tôi làm thử việc đạt yêu cầu và đầu tháng sau công ty may giày da sẽ ký hợp đồng lao động 12 tháng với tôi. Tôi muốn biết sau khi họ ký hợp đồng lao động thì công ty có đưa cho tôi giữ bản nào không hay là công ty giữ hết?

Le quyen ( quyen11993@yahoo.com )

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 16 Bộ luật Lao động, quy định hình thức hợp đồng lao động như sau:

1.Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản (theo mẫu) và được làm thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2.Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi sau khi hai bên ký hợp đồng lao động thì công ty sẽ giao cho bạn giữ một bản hợp đồng lao động đã ký.

Theo Plo.vn