Thứ sáu, 18/09/2015 - 09:05

Không thanh toán BHYT khi điều trị tại nước ngoài

Bà Đặng Thị Ái Thy ở tỉnh Bình Định, có mua BHYT theo quy định. Vừa qua, bà Thy đi du lịch ở Đài Loan (Trung Quốc) và phải vào viện cấp cứu. Bà Thy hỏi, nếu bà muốn được thanh toán tiền bảo hiểm y tế thì làm thủ tục như thế nào và nhận ở đâu?

Bà Đặng Thị Ái Thy ở tỉnh Bình Định, có mua BHYT theo quy định. Vừa qua, bà Thy đi du lịch ở Đài Loan (Trung Quốc) và phải vào viện cấp cứu. Bà Thy hỏi, nếu bà muốn được thanh toán tiền bảo hiểm y tế thì làm thủ tục như thế nào và nhận ở đâu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Thy như sau:

Hiện nay, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện không quy định về việc thanh toán chế độ khám chữa bệnh BHYT đối với trường hợp người tham gia BHYT phải điều trị tại nước ngoài.

Do đó, cơ quan BHXH không có căn cứ để thanh toán theo chế độ khám chữa bệnh BHYT cho bà.

Theo Chinhphu.vn