1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Infographic: 4 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi áp dụng từ 1/1/2021

Đồ họa: Hồng Nguyễn

(Dân trí) - Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu ở điều kiện lao động bình thường, thời gian nghỉ hưu trước tuổi tối đa là 5 năm.

Infographic: 4 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi áp dụng từ 1/1/2021 - 1