Hà Nội: Chi hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó do Covid-19

Phạm Công

(Dân trí) - TP Hà Nội chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền là 604,3 tỷ đồng. Hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế cho trên 121,6 nghìn người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo,…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành báo cáo số 342/BC-UBND về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020 TP Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những biến động lớn chưa từng có tiền lệ như thiên tai dịch bệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến lao động, sản xuất và đời sống nhân dân.

Hà Nội: Chi hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó do Covid-19 - 1

Hà Nội, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội và hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Đồng thời, Thành phố đã tập trung thực thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. kinh tế Thủ đô từng bước được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực,…

Đặc biệt, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội và hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2020 TP Hà Nội đã tặng 1.400.00 suất quà với tổng giá trị lên đến hơn 622 tỷ đồng, trong đó 22% kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời TP Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết chính sách cho hơn 11.500 trường hợp người có công.

Đối với công tác hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19,  TP Hà Nội đã hoàn thành 2 đợt chi trả cho hơn 514.000 người với tổng số tiền là 604,3 tỷ đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo cũng được TP Hà Nội đặc biệt trú trọng, cụ thể là: Hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế cho trên 121,6 nghìn người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, số hộ nghèo trên địa bàn ước tính giảm 2.500 hộ trong năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,33%.

Về vấn đề giải quyết việc làm, ước tính đạt 156 nghìn lao động, đạt chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời đưa 1,7 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay TP Hà Nội tiếp nhận 350 người lang thang xin tiền, người vô gia cư vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội; tiếp nhận cai nghiện ma túy bắt buộc hơn 900 người và cai nghiện ma túy tự nguyện là hơn 1800 người và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là hơn 900 người.

Với những thành tích đạt được, song vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế như công tác giải quyết việc làm giảm 14% so với năm 2019 tạp áp lực lên hệ thống an sinh xã hội; công tác tuyển sinh, đào tạo nghề còn nhiều khó khăn,…

Trong năm 2021, TP Hà Nội đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đảm bảo an sinh xã hội như: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, tiếp tục thực hiện các chương trình và mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm...