Thứ hai, 23/11/2015 - 09:33

Huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước

Theo quy định, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà 2 bên thoả thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ngân hàng Mizuho Bank về hợp đồng thử việc như sau:

Theo Điều 26 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

Điều 29 của Bộ luật Lao động quy định, khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên thoả thuận.

Như vậy, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thoả thuận về việc làm thử thì hai bên giao kết hợp đồng thử việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả về việc làm thử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ và hai bên phải giao kết hợp đồng lao động khi việc làm thử đạt yêu cầu.

Theo Chinhphu.vn