Hướng dẫn kê khai thủ tục BHXH, BHYT trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

(Dân trí) - Dịch vụ công trực tuyến giúp người dân đơn giản hoá các thủ tục liên quan tới lĩnh vực BHXH, như: Đăng ký khám BHYT, giải qyết BHXH một lần, giải quyết chế độ thai sản, uỷ quyền lĩnh thay lương hưu...

Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam - dành cho cá

Hoàng Mạnh