TP HCM:

Hướng dẫn 4 mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

(Dân trí) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP HCM vừa ban hành hướng dẫn mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trong năm học 2019-2020. Với toàn thời gian tham gia trong năm học, học sinh sinh viên có thể đóng BHYT gộp 12 tháng hoặc chia theo các quý để đóng.

Hướng dẫn 4 mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 - 1

Theo đó, kể từ tháng 7/2019, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM có thể hướng dẫn học sinh, sinh viên lựa chọn 1 trong 4 mức đóng BHYT cho trong năm học 2019-2020.

Mức đóng BHYT cho 3 tháng, chi phí là 201.150 đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, học sinh sinh viên đóng 140.805 đồng.

Mức đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, học sinh viên viên đóng 281.610 đồng.

Mức đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng.

Mức đóng BHYT cho 12 tháng là 804.600 đồng (được nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.HCM, những HSSV năm đầu cấp học hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn cho năm học trước, thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu niên học.

“Nếu học sinh, sinh viên lựa chọn hình thức tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (đóng BHYT cho 12 tháng), nếu Nhà nước có điều chỉnh mức lương cơ sở, thì học sinh sinh viên và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch” - ông Phan Văn Mến cho biết.

Hoàng Mạnh