Hơn 3.000 công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Kết quả đánh giá công chức cho thấy 10.847 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 3.013 người không hoàn thành nhiệm vụ.

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội kết quả tổng hợp Nghị quyết số 113/2015 của Quốc hội và các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn.

Hơn 3.000 công chức không hoàn thành nhiệm vụ - 1

Một buổi tiếp dân của cán bộ, công chức. Ảnh minh họa: PLO.VN

Theo đó, báo cáo của 32 cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy năm 2018 có 472.698 công chức được đánh giá phân loại.

Trong đó, có 132.700 công chức (chiếm 28,07%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 326.138 người (chiếm 69,00%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10.847 người (chiếm 2,29%) hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 3.013 người (0,64%) không hoàn thành nhiệm vụ.

Về viên chức, có hơn 1,7 triệu người được đánh giá phân loại. Trong đó, 485.028 người (chiếm 27,9%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 1,1 triệu viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 65,83%), 102.491 người (chiếm 5,89%) hoàn thành nhiệm vụ và 6.547 người (chiếm 0,38%) không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo Chính phủ, với những cán bộ công chức, viên chức sai phạm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế.

Cụ thể, 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 106 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức, bị thi hành kỷ luật; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 967 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý khác.

Ngoài ra, qua công tác thanh tra trực tiếp của Bộ Nội vụ thì các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục.

Cụ thể 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; bảy trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 53 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ...

Theo Viết Long/Pháp Luật TPHCM