Quảng Bình:

Hơn 12.300 lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hơn 12.300 lao động, trong đó có 1.750 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 12.324 lao động (đạt 68,5% kế hoạch năm), trong đó có 1.750 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 50% kế hoạch năm).

Về lĩnh vực vay vốn hỗ trợ, Quảng Bình có 1.778 lượt lao động được vay vốn duy trì và mở rộng việc làm, tổng doanh số cho vay đạt 88,392 tỷ đồng, tổng dư nợ là 249,253 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho 47 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 64,7 triệu đồng.

Hơn 12.300 lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm - 1

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2021, hơn 12.300 lao động Quảng Bình được giải quyết việc làm.

Ước tính trong 6 tháng qua, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm; có 11.553 lượt người lao động được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề, bảo hiểm thất nghiệp…; giới thiệu, cung ứng việc làm cho 2.643 lượt người; tổ chức đào tạo kỹ năng phỏng vấn, thực hành tay nghề, học ngoại ngữ cho 77 người; giải quyết trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.586 người; hỗ trợ học nghề 84 người.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình cũng đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 6.130 người (đạt 38,3% kế hoạch năm), trong đó cao đẳng: 38 người (đạt 6,3% kế hoạch năm), trung cấp: 178 người (đạt 8,1% kế hoạch năm), sơ cấp và dưới 3 tháng: 5.914 người (đạt 44,8% kế hoạch năm).

Số học sinh sinh viên tốt nghiệp là 3.383 người, trong đó cao đẳng: 12 người, trung cấp:149 người, sơ cấp và dưới 3 tháng: 3.222 người.

Hơn 12.300 lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm - 2

Trong 6 tháng đầu năm, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để tạo việc làm cho lao động đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, tư vấn về việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; triển khai tham mưu xây dựng đề án đưa lao động tỉnh ta đi làm việc có thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc khi thỏa thuận giữa hai tỉnh được ký kết; giám sát các địa phương triển khai thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động năm 2021, giải quyết việc làm và vốn vay quỹ hỗ trợ việc làm.

Trong kế hoạch hành động năm 2021, Quảng Bình đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%.

Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu tuyển sinh 10.000 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 02%, cận nghèo 03% so với năm 2020.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp thời gian qua cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động và hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều phiên giao dịch việc làm tại Quảng Bình phải hủy bỏ, một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp chưa triển khai thực hiện được.