Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Hồ trợ người lao động có hợp đồng lao động bị mất việc

(Dân trí) - Trong Nghị quyết 42/NQ-CP, nhóm lao động làm việc theo chế độ HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên được nhận hỗ trợ mức cao nhất: 1,8 triệu đồng/tháng...

Hồ trợ người lao động có hợp đồng lao động bị mất việc  - 1

Đây là một phần nội dung của dự thảo quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đối tượng hỗ trợ

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao động.

Mức và thời gian hỗ trợ

Mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng/người/tháng hằng tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Thời gian hỗ trợ tính theo tháng (đủ 30 ngày). Trường hợp có ngày lẻ được làm tròn theo nguyên tắc: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng, dưới 15 ngày thì không được tính.

Hồ sơ đề nghị

Đơn đề nghị của người lao động theo mẫu được ban hành kèm theo Đây là quy định trong Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bản sao hợp đồng lao động và văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương.

Bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do người sử dụng lao động lập và có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có), cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp đồng hợp tác; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người sử dụng lao động là cá nhân)...

Về điều kiện và quy trình cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong dự thảo khi quyết định được ban hành.

Hoàng Mạnh tổng hợp

Tin liên quan
Đang được quan tâm