Lào Cai:

Hỗ trợ kinh phí cho hơn 50 trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho 54 trường hợp F1 phải thực hiện cách ly y tế được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Hỗ trợ kinh phí cho hơn 50 trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số - 1

Đợt đầu tỉnh Lào Cai có 54 trường hợp F1 được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã phê duyệt đợt đầu có 54 người, trong đó 51 người là dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của tỉnh, được hưởng mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày. Mỗi người sẽ được nhận hỗ trợ cho 14 ngày cách ly. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này là hơn 60 triệu đồng.

Tỉnh Lào Cai cũng tuân thủ nguyên tắc: bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

UBND tỉnh Lào Cai giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp những vướng mắc trong thực hiện chính sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ của UBND tỉnh, tham mưu giao dự toán kinh phí cho cơ quan, đơn vị chi trả, tham mưu báo cáo nhu cầu kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở cách ly thực hiện chi trả trực tiếp cho các đối tượng phải đảm bảo nguyên tắc; phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly.

Danh sách công dân là đối tượng F1 được hỗ trợ đợt đầu đã được công bố công khai trên Cổng thông tin tỉnh Lào Cai để mọi người biết, giám sát.

Tin liên quan
Đang được quan tâm