Thứ hai, 04/05/2020 - 06:48

Gói an sinh 62.00 tỷ đồng: Câu hỏi - đáp cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

Dân trí

Trước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Nghị quyết 42/NQ-CP và QĐ 15/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp các câu hỏi của bạn đọc gửi tới về chế độ, điều kiện hưởng của Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

Câu hỏi - đáp cho Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội