Giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo sẽ kéo dài nâng bậc lương 6 tháng

Tôi là giáo viên ở Đắk Lắk bị kỷ luận ở mức cảnh cáo trước toàn ngành. Quyết định kỷ luật có nêu tôi bị kéo dài thời hạn nâng lương là 1 năm. Như vậy có đúng không? – Nguyễn Thế Trinh (thetrinh***@gmail.com).


Ảnh có tính minh họa/internet

Ảnh có tính minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 “Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, hướng dẫn:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

* Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

* Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và nếu đúng như theo thư bạn viết là bạn bị cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo thì trường hợp của bạn sẽ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định là 6 tháng chứ không phải là 1 năm.

Vì vậy bạn cần kiến nghị lại với cẩm có thẩm quyền để quyền lợi của mình được giải quyết thỏa đáng.

Theo Báo Giáo dục thời đại

Tin liên quan