Thứ sáu, 06/07/2018 - 15:49

Đồng Nai: Nâng mức hỗ trợ công chức, viên chức tự nguyện xin thôi việc

Ngoài chế độ hỗ trợ thôi việc theo quy định, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ thêm kinh phí trợ cấp cho người lao động tự nguyện xin thôi việc để đảm bảo cuộc sống.

Ngày 6/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, UBND tỉnh này đã trình thường trực HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ đối tượng gồm cán bộ, công chức, người lao động các cấp từ tỉnh, huyện, xã, ngoài chế độ hỗ trợ thôi việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động và các Nghị định của Chính phủ thì được tỉnh hỗ trợ một lần với các khoản kinh phí, gồm: Nếu dưới 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, được hỗ trợ 1 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Riêng những người có thời gian công tác dưới 10 năm được hỗ trợ thêm 3 tháng lương hiện hưởng để tìm việc làm, nhưng không quá 90 triệu đồng.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, công an xã, dân quân xã, ngoài chế độ hỗ trợ theo quy định, được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 1,5 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Nếu những người nghỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy được hỗ trợ 3 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm còn lại của nhiệm kỳ.

Theo tỉnh Đồng Nai dự kiến số lượng biên chế công chức, viên chức cắt giảm tòan tỉnh đến năm 2021 là 594 người. Số lượng tinh giản biên chế hiện nay còn thấp theo yêu cầu (từ 2015 đến nay toàn tỉnh tinh giản 167 trường hợp). Nguyên nhân chủ yếu do chế độ, chính sách tinh giản còn thấp chưa khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện

Theo Đức Minh/Báo Tiền phong