Thứ tư, 07/10/2020 - 06:57

Đồng Nai: Đốc thúc việc hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch Covid-19

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo phải có văn bản trả lời cho các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp, người dân phản ánh, kiến nghị nhiều lần.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương trước ngày 10/10.

Đồng Nai: Đốc thúc việc hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch Covid-19 - 1
Chủ tịch UBND tỉnh đốc thúc các địa phương khẩn trương rà soát kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (ảnh minh hoạ)

Theo đó, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà soát danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đối với những trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết để trình UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TB&XH) xem xét, quyết định và hoàn thành trước ngày 10/10.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ phải có văn bản trả lời theo quy định nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp, người dân có đơn thư phản ánh, kiến nghị nhiều lần. Những địa phương nào chậm trễ trong việc tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc chi trả đối với các đối tượng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao cho Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định hiện hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chống trùng…

Sau ngày 10/10, Sở LĐ-TB&XH sẽ không nhận và giải quyết hồ sơ của các huyện, thành phố gửi về. Kết quả thực hiện phải báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Khoa Nam

Đáng quan tâm
Mới nhất