Thứ ba, 06/10/2020 - 16:31

Hà Nam:

Gần 5.000 lao động trong doanh nghiệp FDI gặp khó khăn do dịch Covid-19

Dân trí

Khoảng 4.776 lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có đến hơn 2000 lao động tự nghỉ việc.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến hết ngày 30/8, Hà Nam có khoảng 4.776 lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có hơn 2.000 lao động đã tự nghỉ việc.

Toàn tỉnh Hà Nam có 317 dự án FDI đang hoạt động, trong đó có 276 dự án đang hoạt động trong các Khu công nghiệp, 41 dự án đang hoạt động ngoài các Khu công nghiệp.

Gần 5.000 lao động trong doanh nghiệp FDI gặp khó khăn do dịch Covid-19 - 1

Hà Nam có khoảng 4.776 lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thời gian qua. Trong tổng số 276 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp, có 215 dự án (chiếm 77,8%)  đang hoạt động cầm chừng hoặc suy giảm sản xuất, 9 dự án tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của 2.896 lao động.

Đối với 41 dự án ngoài Khu công nghiệp, đã có 16 dự án (chiếm 39%) đang hoạt động cầm chừng hoặc suy giảm sản xuất với số lao động tự nghỉ việc, bị doanh nghiệp cho nghỉ việc nhưng vẫn trả lương, tạm cho nghỉ việc không trả lương là 1.880 người.

Tình hình dịch bệnh đến thời điểm này cơ bản đã được khống chế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, người lao động chưa sẵn sàng trở lại thị trường lao động sau thời gian nghỉ việc do dịch bệnh Covid-19.

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Hà Nam vẫn thu hút được lượng lớn vốn FDI đầu tư vào tỉnh này với trên 448 triệu USD. Đáng chú ý, Dự án Victory - Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại KCN hỗ trợ Đồng Văn III của Công ty TNHH Wistron Infocomm, có tổng số vốn đầu tư là 273,913 triệu USD (100% vốn Đài Loan) là dự án nằm trong số 5 dự án FDI lớn nhất đầu tư vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến tháng 8/2020, vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI ước đạt 1.487,4 triệu USD, tăng 117,8% so với giai đoạn 2011-2015. Năm 2020, toàn tỉnh Hà Nam có 30 dự án FDI tổng vốn đầu tư đăng ký 501,4 triệu USD đăng ký đi vào hoạt động.

Tỉnh Hà Nam cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư và nhất là khi đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Đức Văn

Đáng quan tâm