Thứ năm, 09/06/2016 - 10:59

Doanh nghiệp khó khăn có được phép hoãn nâng lương?

Công ty của tôi đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên không thực hiện được việc nâng bậc lương cho người lao động trong năm 2016. Tôi xin hỏi, có quy định nào cho phép công ty được hoãn nâng lương không? Nếu không thì công ty cần làm thế nào? Vũ Hải Anh - Tỉnh Yên Bái.

Doanh nghiệp khó khăn có được phép hoãn nâng lương? - 1

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật Lao động thì chế độ nâng bậc, nâng lương đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Theo quy định nêu trên, doanh nghiệp đã thỏa thuận chế độ nâng bậc, nâng lương trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp thì thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận hoặc quy định.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mà không thực hiện được theo đúng nội dung đã thỏa thuận hoặc quy định thì phải thương lượng, thỏa thuận lại với người lao động hoặc tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Theo Chinhphu.vn