Thứ tư, 03/02/2016 - 07:49

Điều kiện quân nhân được giải quyết chế độ trợ cấp

Bà Phạm Thị Cẩm Anh (Thái Nguyên) có người bác nhập ngũ tháng 7/1977, xuất ngũ tháng 4/1981, chết năm 2001, chưa được hưởng chế độ đối với người có công với cách mạng. Bà Cẩm Anh hỏi, bác của bà có được truy hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không?

Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng trả lời bà Cẩm Anh như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì quân nhân (bao gồm cả đối tượng đã từ trần) được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên phải có đủ các điều kiện sau:

Nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 1/1/1995. Có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn biên giới Tây Nam hoặc biên giới phía Bắc (thuộc các biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, bao gồm các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự) hoặc làm nhiệm vụ truy quét Ful ro ở địa bàn Tây Nguyên, hoặc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, hoặc ở Lào. Hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với Hội đồng chính sách xã Lâu Thượng hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện Võ Nhai để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Theo Chinhphu.vn