Điều kiện hưởng BHYT khi khám bệnh tuyến trung ương

Bà Phan Thị Thúy Hằng (Hà Nội) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện E. Bà Hằng được biết, từ ngày 1/1/2016, có quy định khám chữa bệnh tại cơ sở tương đương cùng tuyến. Bà hỏi, Bệnh viện E thuộc tuyến nào và tại Hà Nội có những bệnh viện nào cùng tuyến?

Trường hợp không cần xin lại giấy chuyển tuyến KCB Thủ tục chuyển tuyến để hưởng BHYT khi sinh con Khi nào bệnh nhân cần được chuyển tuyến khám chữa... Chuyển tuyến không phân biệt loại hình bệnh viện

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định, từ 1/1/2016, người tham gia BHYT được thông tuyến huyện, nghĩa là được khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện mà không cần giấy chuyển viện.

Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện E Hà Nội là bệnh viện tuyến Trung ương, do vậy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở tương đương cùng tuyến với Bệnh viện E trên địa bàn Hà Nội cần phải có giấy chuyển viện của Bệnh viện E thì mới được thanh toán theo mức hưởng BHYT quy định.

Theo Chinhphu.vn