Đề xuất lệ phí cấp, xác minh giấy tờ lao động đi làm việc nước ngoài

Dân trí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự kiến, lệ phí cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ này là 5.000.000 đồng.

Theo đó, Thông tư quy định đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài thì phải nộp phí; tổ chức được cấp, đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan được tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH).

Đề xuất lệ phí cấp, xác minh giấy tờ lao động đi làm việc nước ngoài - 1

Dự kiến, Thông tư sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2017.

Hoàng Mạnh