Hà Tĩnh:

Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 người trong năm 2021

(Dân trí) - Một trong những mục tiêu chính của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh trong năm 2021 là giải quyết việc làm 20.000 người, xuất khẩu lao động 7.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%...

Chiều ngày 12/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Theo báo cáo, năm 2020, công tác giải quyết việc làm chịu tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19; số doanh nghiệp bị giải thể, doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh trong quý I và quý II/2020 chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp đăng ký.

Tại Hà Tĩnh, hoạt động xuất khẩu lao động đóng băng ở tất cả các thị trường kể từ tháng 03/2020 đến tháng 9/2020, hoạt động tư vấn việc làm, từ vấn học nghề phải tạm dừng từ tháng 3/2020 đến tháng 06/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 người trong năm 2021 - 1

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến về khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm trong năm 2020 do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, cho biết: "Trước những khó khăn, thách thức đặt ra ngành LĐ-TB&XH đã có những giải pháp tích cực như: Chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các công trình, dự án hoạt động trên địa bàn.

Sở đã chỉ đạo các sơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức đào tạo các ngành nghề mới cho công nhân lao động để chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19; hợp tác với các doanh nghiệp ngoài tỉnh để giới thiệu lao động đăng ký dự tuyển.

Tổng số lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình 21.078 người, đạt 91,6% kế hoạch năm 2020, bằng 83,5% so với năm 2019. 

Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 người trong năm 2021 - 2

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc nêu mục tiêu năm 2021 là giải quyết việc làm cho 20.000 người, xuất khẩu lao động 7.500 người.

Trước những khó khăn hạn chế về vấn đề việc làm trong năm 2020. Ngành lao động Hà Tĩnh đã đặt mục tiêu cho năm 2021 là giải quyết việc làm 20.000 người, xuất khẩu lao động 7.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 36%; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2%.

"Giải pháp thực hiện mục tiêu trên là phát triển mạnh mẽ thị trường lao động và các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm nhằm kết nối cung - cầu lao động và đảm bảo nguồn nhân lực cung ứng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn..." - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh nhấn mạnh.