Dành hơn 13.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2643/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Dành hơn 13.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương - 1

Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.273.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 254.950 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ 155.100 tỷ đồng, chi thường xuyên 823.995 tỷ đồng...

Trong năm 2016, ngân sách cũng sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và điều chỉnh lương hưu đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động thấp, trợ cấp đối với giáo viên mầm non để mức lương hưu đạt mức lương cơ sở.

Theo Báo An ninh thủ đô

Tin liên quan