Đắk Nông đưa dệt thổ cẩm trở thành “nghề thoát nghèo”

Dương Phong

(Dân trí) - Ngoài Lễ hội thổ cẩm, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng các làng nghề dệt thổ cẩm và đưa nghề này vào mô hình giảm nghèo năm 2020.

Tuần cuối tháng 9/2020, UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) và xã Quảng Khê (Đắk Glong) thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của dự án là xây dựng và nhân rộng được cách làm hiệu quả của mô hình giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo thêm việc làm cho hộ nghèo, cải thiện đời sống, giúp hộ nghèo phát huy nội lực.

Đắk Nông đưa dệt thổ cẩm trở thành “nghề thoát nghèo” - 1

Nhiều cộng đồng dân tộc tại Đắk Nông có nghề dệt thổ cẩm đặc trưng

Dự án hy vọng, tạo ra nguồn thu nhập bằng chính nghề truyền thống của dân tộc mình, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các ngành nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tổng mức đầu tư dự án là 300 triệu đồng, trong đó, xã Nhân Đạo 150 triệu đồng và xã Quảng Khê 150 triệu đồng. Dự án đầu tư vốn trang bị khung dệt, máy may, sợi chỉ... cho 19 hộ nghèo tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo và 3 bon Ka La Dơng, Phi Mur, Ka Nur, xã Quảng Khê; được thực hiện trong năm 2020.

Đắk Nông đưa dệt thổ cẩm trở thành “nghề thoát nghèo” - 2

Đắk Nông sẽ tổ chức lễ hội tôn vinh giá trị của thổ cẩm 2 năm/lần

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Được biết, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều chương trình, dự án để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của thổ cẩm; giúp người dân địa phương nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo như Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm (2 năm/ lần); Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã thổ cẩm…

Đắk Nông hiện có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó thổ cẩm là một phần bản sắc tạo nên giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số.