Thứ ba, 04/10/2016 - 06:59

Có tính phụ cấp ngành vào lương hưu khi đã chuyển việc?

Ông Hồ Thanh Xuân (Đà Nẵng) công tác tại vùng Quảng Nam, Quảng Đà từ tháng 4/1974-4/1975. Ông làm công tác cơ yếu từ năm 1974-1985, hưởng 15% phụ cấp thâm niên ngành. Từ năm 1975-1985, ông làm việc tại các huyện Đắk Nông, Đắk Mil, TP. Buôn Ma Thuột thuộc vùng được hưởng phụ cấp khu vực.

Ông Xuân sẽ nghỉ chế độ hưu trí vào ngày 1/3/2017. Vậy, ông Xuân sẽ được tính lương hưu như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Về chế độ phụ cấp thâm niên cơ yếu chuyển ngành, Khoản 6, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương theo quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Theo nội dung ông Xuân trình bày, ông có 15% thâm niên nghề cơ yếu, đề nghị ông khi nộp hồ sơ nghỉ hưởng chế độ hưu trí gửi kèm Giấy xác nhận tỷ lệ hưởng thâm niên nghề cơ yếu và tiền lương tại thời điểm chuyển ngành để cơ quan BHXH có cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

Cách tính trợ cấp khu vực 1 lần

Ông Xuân có thời gian công tác từ tháng 4/1974 đến tháng 4/1975 ở chiến trường miền Nam. Từ năm 1975 đến năm 1985 công tác tại huyện Đắk Nông, Đắk Mil, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (những địa danh mà ông công tác chưa ghi cụ thể xã, phường).

Tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định, đối với thời gian đóng BHXH từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2006 thì hệ số phụ cấp khu vực tính trợ cấp 1 lần là hệ số phụ cấp khu vực thực tế đã đóng vào quỹ BHXH.

Đối với thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 thì hệ số phụ cấp khu vực được tính theo hệ số phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phụ cấp khu vực.

Đối với thời gian công tác tại các chiến trường B, C trước ngày 30/4/1975 và chiến trường K trước ngày 31/8/1989 thì được áp dụng mức phụ cấp khu vực hệ số 0,7 để tính.

Hiện tại, văn bản cũ nhất quy định về phụ cấp khu vực mà BHXH TP. Đà Nẵng làm căn cứ để tính trợ cấp khu vực 1 lần là Thông tư số 10/LĐ-TL ngày 18/9/1985 của Bộ Lao động về chế độ phụ cấp khu vực có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/1985.

Áp dụng văn bản nêu trên, cơ quan BHXH chỉ có căn cứ giải quyết phụ cấp khu vực từ tháng 9/1985 trở đi.

Thời gian từ tháng 4/1975 đến tháng 8/1985 hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực, do đó, BHXH TP. Đà Nẵng chưa có căn cứ để thực hiện.

Do ông Xuân không có sổ BHXH cũng như các hồ sơ liên quan đến việc tính hưởng lương hưu và phụ cấp khu vực nên BHXH TP. Đà Nẵng không thể tính cụ thể chế độ hưởng như ông đề nghị được.

Theo Chinhphu.vn