1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Có được đóng BHXH thời gian nghỉ không hưởng lương?

Ông Lê Hải (TPHCM) là nhân viên trường học, đóng BHXH từ năm 1984. Từ năm 1998 đến 2000 xin nghỉ việc không hưởng lương nhưng có thỏa thuận với Nhà trường và nhờ người thân đến đóng tiền để tham gia BHXH trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Năm 2003, ông Hải chuyển về cơ quan mới, đến khi nghỉ hưu nhận được quyết định hưu trí nhưng trong quyết định ghi bị gián đoạn quá trình đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương (1998-2000). Ông Hải hỏi, ông phải làm gì để xác minh thời gian từ năm 1998 đến 2000 có đóng BHXH?

Về vấn đề này, BHXH TPHCM trả lời như sau:

Theo quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Thời gian ông nghỉ việc không hưởng lương không có phát sinh quan hệ lao động nên ông không thuộc đối tượng tham gia BHXH. Do đó, thời gian từ năm 1998 đến năm 2000 sẽ không được công nhận là thời gian có đóng BHXH là đúng.

Việc ông thỏa thuận với Nhà trường và nhờ người thân đóng BHXH là không đúng đối tượng và không đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn