Chi trả gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình

(Dân trí) - Đây là chủ đề của Lễ ký kết thỏa thuận biên bản thỏa thuận giữ Bộ LĐ-TB&XH với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về cung cấp dịch vụ chi trả “gói trợ cấp xã hội” cho dự án “tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” diễn ra chiều 27/5 tại Hà Nội.

Chi trả gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình và thù lao hàng tháng cho công tác viên xã hội thuộc dự án trên địa bàn 4 tỉnh là Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng.

Thời gian triển khai từ ngày 1/7/2015 - 30/6/2018.

Việc chi trả thực hiện tại các điểm phục vụ của bưu điện và tại nhà cho các đối tượng hưởng không thể tự đến địa điểm chi trả như: Người cao tuổi cô đơn, NKT nặng, NKT đặc biệt nặng mà không có người lĩnh thay.

Ngành bưu điện sẽ thực hiện công khai thông tin về kế hoạch chi trả, thủ tục nhận tiền và danh sách hộ gia đình hưởng lợi, danh sách hộ gia đình hưởng lợi tại các điểm chi trả bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc ở nơi có đồng bào dân tộc sinh sống.

Tại các địa phương triển khai thí điểm Dự án “tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”, các hộ nghèo có trẻ em và phụ nữ mang thai sẽ nhận được trợ cấp và tư vấn kỹ năng nuôi dạy con cái một cách kịp thời, dễ tiếp cận.

Cán bộ làm công tác xã hội ở địa phương sẽ được hưởng lợi thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm bớt khối lượng công việc có liên quan. Cán bộ quản lý dự án ở cấp tỉnh, cấp trung ương tăng cường được khả năng giám sát thực hiện chương trình và hỗ trợ xây dựng chính sách.

Việc thực hiện gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình qua bưu điện không chỉ tận dụng lợi thế về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng dịch vụ của bưu điện để mang lại những lợi ích thiết thực cho người được hưởng, đảm bảo thuận tiện, nhận đúng, nhận đủ số tiền, đúng thời gian quy định… mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch giữa công tác quản lý và chi trả các chính sách trợ cấp xã hội, đảm bảo an toàn nguồn tiền cũng như công tác thanh quyết toán.

H.M